تجهیزات جانبی حضور و غیاب

تجهیزات جانبی حضور و غیاب
تجهیزات جانبی اثر انگشت:

تجهیزات جانبی کارت و کارتخوان:

تجهیزات جانبی الکترونیکی:

شرکت پالیزافزار اقدام به عرضه تجهیزات ( لوازم ) جانبی مورد نیاز مشتریان جهت استفاده در سیستمهای عرضه شده نموده است این تجهیزات جانبی شامل سنسور (حسگر یا اسکنر ) اثر انگشت اکسترنال و اینترنال، دستگاههای کارتخوان بدون تماس و لوازم جانبی الکترونیکی جهت ارتباط دستگاه با کامپیوتر می باشد.