تجهیزات جانبی حضور و غیاب

تجهیزات جانبی حضور و غیاب

دستگاه سنسور اثر انگشت و کنترل تردد:

تجهیزات جانبی کارت و دستگاه کارتخوان:

تجهیزات جانبی الکترونیکی:

شرکت پالیزافزار با عرضه تجهیزات جانبی حضور و غیاب سعی در رفع نیاز مشتریان جهت استفاده از سیستم های حضور و غیاب و دستگاه های کنترل تردد نموده است. این تجهیزات جانبی شامل سنسور اثر انگشت اکسترنال و اینترنال، دستگاههای کارتخوان کنتاکتلس (بدون تماس) و لوازم جانبی الکترونیکی جهت ارتباط دستگاه های کنترل تردد با کامپیوتر می باشد.