عيد سعيد باستاني نوروز 1396 مبارک

با احترام به اطلاع مي رساند تاريخ شروع به كار شركت در سال جديد 1396/05/01 و ساعت کاری از 9 الی 14 می باشد.

مشتری گرامی با توجه به کبیسه بودن سال 1395 ، به ساعت و تاریخ دستگاه خود دقت نمایید درصورت نیاز آن را تنظیم نمایید.

برای مشاهده روش تنظیم ، نوع دستگاه خود را از اینجا انتخاب نمایید.