نرم افزار مدیریت صدور و چاپ چک تحت ویندوز (stand alone)

 • تعریف بانک، شعب، حساب
 • تعریف قالب دسته چک
 • تعریف شماره دسته چک و تعداد برگه ها
 • امکان ویرایش، حذف و صدور چک پس از ثبت و قبل از چاپ
 • ابطال ، لغو ابطال و لغو صدور چک
 • امکان تعریف آستانه رنگ ها بر اساس مبلغ چک ها
 • تغییر رنگ زمینه روزهای سررسید چک بلافاصله پس از صدور در تقویم اصلی به طور خودکار
 • امکان گزارش گیری از چک های باطل شده، دسته چک و شماره حساب
 • چاپ گزارش ها جهت ارائه به بانک برای صدور دسته چک جدید
 • انتخاب کردن برگه چک جهت تعیین مکان فیلدهای چاپ آیتم ها به صورت اسکن شده
 • ورود اندازه مکان فیلدها به سانتی متر به طور دستی در صورت عدم وجود اسکنر
 • آیتم های چاپ بر روی برگه چک: مبلغ عددی، مبلغ به حروف، تاریخ به عدد، تاریخ به حروف، در وجه، بابت.
 • درج خودکار مبلغ به حروف و تاریخ به حروف بر روی برگه چک
 • *** بزودی لینک دانلود نرم افزار صدور چک بر روی سایت قرار خواهد گرفت ***