نرم افزار صدور و چاپ فاکتور رسمی تحت وب

  • ذخیره اطلاعات بر روی SQl سرور شرکت
  • امکان تعریف کاربران با سطوح دسترسی های: مدیر، حسابدار، فروشنده
  • امکان گزارش مالیاتی و چاپ و دانلود آنها
  • امکان مشاهده فاکتورها با اطلاعات دقیق و جامع از کارمند ثبت کننده
  • امکان ذخیره خودکار مشتریان و جستجو و دسترسی سریع
  • امکان تعریف محصولات و استفاده در دفعات بعدی فقط با یک بار تعریف
  • صدور و چاپ فاکتور رسمی سه برگی طبق نظر اداره مالیات و دارایی
  • *** لینک دریافت نرم افزار صدور و چاپ فاکتور رسمی به صورت رایگان به زودی بر روی سایت قرار خواهد گرفت ***