نرم افزار تغذیه تحت وب

 • نرم افزار تغذیه تحت وب با امکان تعریف کاربران سیستم اتوماسیون تغذیه به تعداد نامحدود
 • نرم افزار تغذیه تحت شبکه با امکان تخصیص کارت به کاربران و بررسی وضعیت کارت آنان
 • نرم افزار تغذیه با قابلیت تعریف چند اپراتور بدون محدودیت با سطوح دسترسی تعیین شده و بررسی امنیت ورود آنان به سیستم
 • تعریف انواع غذا مانند پیش غذا، غذای اصلی، دسر و …
 • نرم افزار تغذیه تحت وب با امکان قیمت گذاری غذا به صورت قیمت تمام شده و قیمت فروش
 • تعریف چند گروه غذایی با تعیین تقویم، وعده غذایی و ضرایب مختلف
 • نرم افزار تغذیه تحت وب دارای تعریف تقویم، تعیین تعطیلات رسمی سال، تعیین تعطیلات آخر هفته
 • تعریف چند سالن با تعیین ظرفیت سالن و وعده غذای آن سالن و امکان تعریف دستگاه برای سالن
 • نرم افزار تغذیه با امکان ارتباط با دستگاههای موجود در بازار غیر از شرکت پالیزافزار
 • تعریف اقلام مورد نظر در توزیع ارزاق به عنوان سینی غذایی (بسته ارزاق)
 • نرم افزار مدیریت تغذیه تحت شبکه با امکان تعریف گروه غذایی جهت تعیین بسته ارزاق مرتبط
 • نرم افزار تغذیه تحت وب با قابلیت تعریف حداکثر سه وعده غذایی جهت توزیع
 • نرم افزار تغذیه با امکان تخصیص بازه زمانی مجاز جهت توزیع ارزاق تعریف شده
 • نرم افزار مدیریت تغذیه تحت شبکه با امکان تعریف سالن مورد نظر و تعریف دستگاه در سالن جهت دریافت بسته ارزاق
 • چاپ فیش به ازای هر بسته ارزاق
 • نرم افزار تغذیه تحت وب با قابلیت تعریف بیش از یک بسته ارزاق در هر روز
 • نرم افزار صدور ژتون گزارش گیری از اقلام تعریف شده در بسته ارزاق طی دوره معین
 • گزارش گیری از کاربرانی که بسته خود را در دوره معین دریافت نموده اند
 • نرم افزار تغذیه تحت وب با امکان تعریف چند منوی غذایی شامل چند وعده غذایی و چند سینی غذایی در هر وعده
 • تعریف برنامه غذایی به ازای گروه های غذایی مختلف و سالن اختصاص داده شده به گروه غذایی
 • تعریف چند صندوق و چند حسابدار
 • تعیین سطح دسترسی به ازای سلسله مراتب مدیریتی
 • افزایش اعتبار کاربران سیستم اتوماسیون تغذیه مانند شارژ الکترونیکی، شارژ دستی، اعتبار مجازی یا هدیه یا پاداش (غیر ریالی) و اعتبار منفی
 • رزرو چند غذا در یک وعده غذایی و به روش های مختلف: وب، نرم افزار ژتون، دستگاه، اتوماتیک و سیستم حضور و غیاب
 • نرم افزار تغذیه با امکان توزیع چند غذا در سالن های تعریف شده، به ازای وعده غذایی مشخص
 • نمایش چند زبانی فرم (انتخاب زبان مورد نظر، مثل زبان فارسی و انگلیسی)
 • نرم افزار تغذیه با امکان پشتیبانی آنلاین
 • نرم افزار تغذیه با امکان پشتیبان گیری خودکار
 • نمایش داشبورد گزارش برخط در فرم اصلی نرم افزار شامل دستگاه های فعال، لیست اپراتورهای فعال در سیستم، گزارش رزرو و توزیع روز
 • ارائه انواع گزارشات اپراتور، گزارش جزئیات عملیات انجام شده، گزارش کاربران، گزارش کارت ها و انواع وضعیت کارت، گزارش مربوط به غذاهای تعریف شده، گزارش گروه های غذایی، گزارش اعتبارات، دریافت و پرداخت و انواع روش های دریافت یا پرداخت، گزارش انواع رزرو و توزیع های مربوط به بازه زمانی، گروه غذایی، غذاهای تعریف شده، گزارش سالن های تعریف شده، گزارش دستگاه های فعال و غیر فعال در سیستم