آموزش نرم افزار ارتباطی سرویس

نرم افزارهای ارتباطی شامل چهار نرم افزار می باشد:

 1. برنامه سرویس: این برنامه دو عمل را انجام می دهد در حقیقت واسط بین سخت افزار(دستگاهها) و نرم افزارها می باشد یعنی از یك سو با دستگاه های حضور و غیاب و از سوی دیگر با نرم افزارهای كامندر ، كنسول و ... در ارتباط است.
 2. برنامه كامندر: این برنامه جهت ارتباط و تنظیمات دستگاههای سری ( PX( PTR , PF بكار می رود.
 3. برنامه كنسول: این برنامه جهت ارتباط و تنظیمات دستگاه های حضور و غیاب سری Timax مورد استفاده قرار می گیرد.
 4. برنامه مانیتورینگ: این برنامه جهت مشاهده اطلاعات كارتزنی همزمان با ثبت تردد مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد نرم افزار ارتباطی سرویس (Device Service)

ارتباط دستگاههای پالیزافزار با یكدیگر و یا با نرم افزارهای مختلف توسط برنامه سرویس انجام می‌پذیرد می‌توان گفت برنامه سرویس واسط بین دستگاهها و نرم افزار می‌باشد. به عبارت دیگر نرم افزار ارتباطی سرویس پلی بین دستگاههای حضور و غياب تایمكس و نرم افزار ها می‌باشد. دراین برنامه مشخصات ارتباطی دستگاههای پالیزافزار موجود در مجموعه شما تعریف شده و تنظیم ارتباط این دستگاهها با نرم‌افزارهای مختلفانجام می پذیرد.

جهت ارتباط نرم افزارهای مختلف مانند Data Center ، دستگاههای ساعت ، تابلو ، پاركینگ ، رستوران و ... با یكدیگراز این برنامه استفاده می‌شود. با وارد نمودن مشخصات ارتباطی و ایجاد تنظیمات لازم امكان انتقال اطلاعات دریافت شده از هر دستگاه به دستگاههای دیگر(حضور و غیاب ، رستوران ، تابلو ، دستگاه اعتباری و غیره) و یا بر روی نرم افزار های مختلف پالیزافزار وجود خواهد داشت. این برنامه به عنوان یك سرویس در سیستم فعال می‌شود و پس از نصب با هربار روشن شدن كامپیوتر بصورت خودكار فعال می گردد.

تنظیمات نرم افزار ارتباطی سرویس :

 • پس از نصب برنامه سرویس ، نشانه این سرویس در نوار وظیفه پایین و سمت راست صفحه Desktop Windows ظاهر می‌شود برای استفاده از گزینه های این برنامه روی این نشانه، كلید راست موس را می زنیم گزینه های این سرویس بصورت شكل زیر باز خواهد شد.
 • با انتخاب زبان فارسی در ویندوز گزینه ها بصورت فارسی و در غیر اینصورت بصورت انگلیسی نمایش داده می‌شوند.
گزینه های نرم افزار ارتباطی سرویس در Desktop windows
شکل 1- گزینه های نرم افزار ارتباطی سرویس در Desktop windows

گزینه های نرم افزار ارتباطی سرویس :

باز كردن مدیر دستگاه پالیزافزار :

از این گزینه برای انجام تنظیمات نرم افزار جهت ارتباط با دستگاهها بهره می‌بریم با انتخاب این گزینه پنجره مدیر دستگاه پالیزافزار گشوده می شود دراین پنجره امكان تعریف دستگاههای مختلف به همراه تنظیمات خاص و همچنین نمایش ارتباط دستگاهها با برنامهاز این گزینه برای انجام تنظیمات نرم افزار جهت ارتباط با دستگاههای حضور و غياب بهره می‌بریم با انتخاب این گزینه پنجره مدیر دستگاه پالیزافزار گشوده می شود دراین پنجره امكان تعریف دستگاههای مختلف حضور و غیاب به همراه تنظیمات خاص و همچنین نمایش ارتباط دستگاههای حضور و غياب با برنامه Device Service قابل انجام می‌باشد در ادامه گزینه های این قسمت شرح داده خواهند شد.

تنظیمات دستگاهها در نرم افزار ارتباطی سرویس
شکل 2- تنظیمات دستگاههای حضور و غیاب در نرم افزار ارتباطی سرویس
 • شروع : اگر سرویس متوقف شده باشد با زدن كلید شروع ، سرویس به كار خواهد افتاد.
 • درنگ : اگر بخواهیم مدتی سرویس از كار بیفتد از این كلید استفاده می كنیم و برای شروع مجدد كار سرویس از كلید شروع استفاده می كنیم.
 • توقف : برای متوقف نمودن فعالیت سرویس از این كلید استفاده می شود و برای شروع به كار مجدد از كلید شروع استفاده می نماییم.

مشخصات دستگاه ها :

با انتخاب این گزینه پنجره تعریف و تنظیمات دستگاههای حضور و غياب گشوده خواهد شد. كلید اضافه را زده و تنظیمات مورد نظر خود را وارد نمایید. در زیر عناوین موجود شرح داده می شود.

 1. نام دستگاه: نشان دهنده نوع دستگاه و محل نصب می باشد برای شناسایی راحت تر نام دستگاه تعریف می شود.
 2. برچسب دستگاه: هر دستگاه می تواند دارای برچسب خاصی باشد و در شناسه ثابت نرم افزار می توان برچسب را با یك شماره معادل نمود .
 3. نوع ارتباط: ارتباط دستگاههای حضور و غياب با نرم افزار به سه روش : شبكه ، RS232 و مودم قابل انجام است در صورت انتخاب شبكه ، شماره پورت و آدرس آی پی كارت شبكه دستگاه را وارد نمایید. با انتخاب RS232 و یا مودم شماره پورت برابر با شماره درگاه ارتباطی كامپیوتر خواهد بود یك ، دو و ... (Com1 , Com2,…). در حالت ارتباط مودمی شماره تلفن ، مد شماره گیری و صدای مودم قابل تعریف است.
 4. نوع شناسایی دستگاه: نرم افزار سرویس طی زمانهای تعریف شده به دستگاههای حضور و غياب سركشی نموده و آنهارا شناسایی می‌نماید، این عمل به سه صورت امكان پذیر است:
  • خودکار: زمان بین دفعات شناسایی قابل تنظیم بوده و تعداد شناسایی نامحدود خواهد بود.
  • دستی: در این حالت تعداد دفعات و زمان بین دفعات شناسایی قابل تعریف می باشد.
  • غیرفعال: نرم افزار با این دستگاه ارتباط برقرار نمی كند.
 5. نوع دستگاه: در این گزینه نوع دستگاه را مشخص می نماییم ( حضور و غیاب سری قدیم و جدید تایمكس ، تابلو ، كیف الكترونیكی و... ). با انتخاب نوع دستگاه پروتكل ارتباطی آنها مشخص خواهد شد.
نرم افزارهای ارتباطی سرویس
شكل 3- مشخصات دستگاهها در نرم افزار ارتباطی سرویس

شناسه ثابت :

در برقراری ارتباط بین سیستمها، برای مشخص شدن مبدا و مقصد جهت انتقال اطلاعات عددی به عنوان شناسه تعریف می‌شود. برای مثال اگر مقصد اطلاعات نرم افزار Data Center باشد در اینجا شناسه و برچسب منحصر به فرد تعریف نموده و همین شناسه را در دستگاه مبدا تعریف می‌كنیم با این كار اطلاعات به صورت خودكار از دستگاه حضور و غیاب به نرم افزار دیتاسنتر منتقل می‌شود. اگر هیچ شناسه ای تعریف ننماییم سیستم بصورت خودکار یك عدد را به عنوان شناسه اختصاص خواهد داد و با هر بار قطع و وصل شدن ارتباط ممكن است این عدد تغییر نماید.

تعریف شناسه ثابت در نرم افزار ارتباطی سرویس
شکل 4- تعریف شناسه ثابت در نرم افزار ارتباطی سرویس

نمایش :

برای مشاهده وضعیت ارتباط هر نوع دستگاه حضور و غیاب تعریف شده در این سرویس از گزینه نمایش استفاده می گردد.

 • بستن: بستن پنجره اخیر
 • شروع: نمایش وضعیت ارتباطی سیستمها
 • توقف: توقف نمایش وضعیت ارتباطی سیستمها
 • پاك كردن: پاك كردن صفحه نمایش
 • شناسایی مجدد دستگاههای حضور و غیاب : تست ارتباط جدید انجام شده و روی صفحه نمایش نشان داده می شود.
نمایش وضعیت سرویس در نرم افزار ارتباطی سرویس
شکل 5- نمایش وضعیت سرویس در نرم افزار ارتباطی سرویس

مشخصات سرویس مامور :

در پنجره مشخصات سرویس مامور سه Tab شامل : عمومی ، پیشرفته و سرویس مامور را داریم.

 • عمومی : دراین Tab مسیر نصب برنامه و نام كامپیوترهای دیگر موجود در شبكه كه لازم است هنگام قطع سرویس و یا اتفاقهای دیگر رخ داده، تا پیام خاصی در یافت نمایند درج می گردد. برای استفاده از این امكان باید برنامه مسنجر در كامپیوترهای مقصد فعال باشد.
 • پیشرفته: گزارش های سرویس در سه سطح برای كامپیوترهای تعریف شده در Tab پیشرفته می‌تواند نمایش داده شود. سطح 1 كمترین اطلاعات و سطح 3 بیشترین اطلاعات را ارسال می‌نماید.
 • سرویس مامور: در این Tab زمان شروع بكار مجدد سرویس پس از غیر فعال شدن آن(توقف یا درنگ) به هر دلیل، قابل تعریف می‌باشد.
مشخصات سرویس مامور در نرم افزار ارتباطی سرویس
شکل 6- مشخصات سرویس مامور در نرم افزار ارتباطی سرویس

گزینه درباره :

نمایش نگارش (ورژن) برنامه.

گزینه اجازه دسترسی :

در اینجا نمایش نام ، ویرایش محصول ، نوع و شماره نگارش و اجازه دسترسی به برنامه كه مربوط به قفل و لایسنس برنامه می‌باشد را مشاهده می‌كنیم.

گزینه تنظیمات :

این قسمت مربوط به تنظیمات نرم افزارهای مرتبط با سرویس می‌باشد همانطور كه در بالا توضیح داده شد نرم افزار سرویس به دو نوع سیستم اتصال دارد; از یك طرف ارتباط با دستگاههای حضور و غياب و از طرف دیگر ارتباط با نرم افزارها. برای تنظیم مشخصات ارتباطی این برنامه با دیگر برنامه ها از گزینه تنظیمات استفاده می‌نماییم با انتخاب این گزینه پنجره شكل 7 باز خواهد شد در قسمت ارتباط سرویس گیرنده‌ها: آدرس آی پی و شماره پورت شبكه قابل تعریف می‌باشد. بصورت اولیه سیستم آدرس آی پی را بصورت خودكار درنظر می‌گیرد كه می‌توان با برداشتن انتخاب آدرس را بصورت دستی تنظیم نمود آدرس آی پی و شماره پورت شبكه تنظیم شده كنونی باید در نرم افزارهایی كه نیاز به ارتباط گیری با سرویس دارند مثل دیتاسنتر، كنسول و مانیتورینگ تعریف نمود.

تنظیمات نرم افزارهای مرتبط با سرویس
شکل 7- تنظیمات نرم افزارهای مرتبط با سرویس

گزینه خروج :

 • برای غیر فعال نمودن سرویس از این گزینه استفاده می گردد.
 • توجه : درصورتیكه زبان سیستم كامپیوتر لاتین باشد (United States) این سرویس بصورت انگلیسی نمایش داده می‌شود.