نرم افزار ارسال پیامک دانش آموز

 • نرم افزار ارسال پیامک با امکان ذخیره اطلاعات بر روی سرور SQL
 • نام و شماره افراد , اطلاعات حساب کاربری , فهرست پیامک های ارسال شده و ...
 • نرم افزار ارسال پیامک مبتنی بر سرویس ویندوز برای ارسال پیامک ها
 • نرم افزار ارسال پیامک با آغاز کار ویندوز اجرا شده و به این ترتیب نیازی به باز بودن برنامه نمی باشد
 • نرم افزار ارسال پیامک مختص طول روز نمی باشد بلکه این سرویس مستقیما به دستگاه کارت زنی یا اثر انگشت متصل شده و در زمانهای مشخص اقدام به ارسال پیام کوتاه مینماید.
 • زمان ارسال پیام:
 • به محض ورود: در این حالت پیام کوتاه ورود یا خروج فرد به محض کارت زدن ارسال خواهد شد. ارسال در زمان مشخص: این حالت باعث فعال شدن سرویس در زمانهای مشخصی از روز شده و به این ترتیب پیامها در زمان مشخص تعیین شده به صورت دسته جمعی توسط نرم افزار پیامک ارسال میشوند.
 • امکان گزارش غیبت یا تاخیر فرد: میتوان سیستم ارسال پیامک را چنان تنظیم نمود که در ساعات مشخصی از روز میزان تاخیر افراد را محاسبه نموده و از طریق پیام کوتاه به شماره مرتبط با همان فرد ارسال نماید.
 • امکان تعریف چندین شماره به عنوان مبدا ارسال پیامها:
 • مبدا ارسال پیام شماره ای است که پیامها از آن ارسال شده و این شماره در تلفن مشترک نیز قابل رویت خواهد بود.
 • امکان تعریف نام کاربری و کلمه عبور برای هر کاربر, میتوان اعتبار موجود برای هر کاربر را مشخص نمود.
 • ارسال مجدد پیامها:
 • اگر پیامی بنا به دلایلی به مقصد نرسد امکان پیگیری و ارسال مجدد آن در سیستم در نظر گرفته شده به این منظور سرویس ارسال پیامک به تعدادی که توسط کاربر مشخص میشود اقدام به ارسال پیامهایی که به مقصد نرسیده اند مینماید بدیهی است که اگر قبل از سقف مشخص شده پیام در مقصد دریافت شود ارسال دوره ای پیامهای اضافی متوقف خواهد شد.
 • ارسال پیام به مدیران:
 • مدیران توسط درج شماره تلفن به سیستم معرفی شده و اگر اعتبار کاربر از مقدار تعریف شده ای کمتر شود, ارسال پیام متوقف شده و پیامی به عنوان شارژ مجدد به مدیر ارسال خواهد شد .
 • دریافت اطلاعات حساب :
 • کاربر میتواند در هر لحظه از موجودی اعتبار خود و تعداد پیامهای ارسال شده تاکنون و نیز از آخرین ارسال مطلع شود .
 • امکان ذخیره متن پیامها به تعداد نامحدود :
 • از پیامهای ذخیره شده میتوان در هر لحظه و تنها با یک کلیک استفاده نمود.
 • تعریف چندین شماره تلفن برای هر یک از پرسنل:
 • نام پرسنل از نرم افزار مدیریت پرسنل شرکت پالیز افزاربه سیستم وارد شده و در این بخش کاربر میتواند به هر یک از پرسنل وارد شده یک یا چند شماره تلفن نسبت دهد. همچنین امکان غیر فعال نمودن برخی از شماره های یک فرد وجود دارد.
 • مشاهده تاریخچه ارسال پیامک: در
 • این بخش امکان مشاهده پیامهای ارسال شده برای پرسنل خاص, از تاریخ تا تاریخ , شماره تلفن خاص و یا بر مبنای وضعیت ارسال (درصف ارسال , ارسال به مخاطب, رسیده به گوشی و ...) وجود دارد.
 • امکان تغییر رنگ پوسته نرم افزار
قیمت: 4,200,000 ریال
تعداد: