تگ دستبندی بدون تماس

ابعاد(میلیمتر) 3*3*7
وزن(گرم) 15
تعداد کارت 125 کیلوهرتز
تعداد چهره 95 ~ 50-