رابط USB به سریال

  • جهت انتقال اطلاعات به صورت ارسال و دریافت
  • جهت ارتباط سریال دستگاهها با کامپیوترهایی که درگاه سریال ندارند
  • کامپیوتر می باشد USB فقط قابل استفاده برای درگاه
  • نصب و راه اندازی بسیار ساده و سریع
قیمت: 500,000 ریال
تعداد: