رابط USB به سریال

  • رابط USB به سریال جهت انتقال اطلاعات به صورت ارسال و دریافت
  • رابط USB به سریال جهت ارتباط سریال دستگاهها با کامپیوترهایی که درگاه سریال ندارند
  • رابط USB به سریال فقط قابل استفاده برای درگاه USB کامپیوتر می باشد
  • رابط USB به Serial با نصب و راه اندازی بسیار ساده و سریع