دستگاه رایتر مایفر

  • دستگاه رایتر Mifare با قابلیت استفاده از این دستگاه در هر پروژه
  • دستگاه رایتر مایفر بی نیاز به درایور نصب
  • دستگاه رایتر Mifare با ارتباط USB
  • دستگاه رایتر مایفر بی نیاز به آداپتور برق