نرم افزار حقوق و دستمزد

 • کنترل و نگهداری اطلاعات اساسی پرسنل، انجام سریع و به موقع محاسبات مربوط به دریافت و پرداختهای قانونی و حقوقی پرسنل در طیف وسیعی از شرکتها و موسسات با هر نوع عملکرد تولیدی، بازرگانی و خدماتی و ... با هر تعداد پرسنل، با استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد پالیزافزار
 • امکان تنظیم و استقرار سیستم حقوق و دستمزد با نظام های مختلف حقوق خصوصی و دولتی
 • امکان تهیه گزارشهای مدیریتی با دسترسی به کلیه محاسبات جاری و معوق
 • امکان درج اطلاعات بصورت گروهی برای تسریع در راه اندازی سیستم و کاهش حجم ورود اطلاعات در شروع سال شمسی
 • امکان درج اطلاعات برای ماه‌‌های آتی و اجرا در سررسید ماه
 • لحاظ نمودن قوانین استخدامی و طبقه بندی مشاغل
 • انجام هر نوع محاسبات با وجود امکان تعریف اقلام حقوقی مزایا و کسورات بدون محدودیت ساختاری و فرمول‌نویسی توسط خود کاربر
 • امکان تعدیل اطلاعات ماه‌های گذشته و محاسبات مجدد در ماه جاری
 • امکان استفاده نرم افزار برای بیش از یک شرکت با کارگاه های متعدد
 • امکان تعریف پارامترهای اطلاعات پایه توسط خود کاربر بدون محدودیت داده
 • تعریف اطلاعات پایه‌ شامل اطلاعات سازمانی، منابع انسانی، تحصیلی، استخدامی، حقوقی و ...
 • تعریف شرکت‌های مختلف با الصاق آرم شرکت و استفاده نام و آرم شرکت در تمامی گزارش‌ها
 • تعریف سازمان های مرتبط و شعبات همچون بیمه، مالیات و بانک ...و ارتباط با کارگاه های زیرمجموعه شرکت ها
 • تعریف جداول مالیاتی بصورت سالیانه و نگهداری سوابق
 • تعریف اقلام حقوقی شامل مزایا حکمی، مزایای غیرحکمی، اقلام پرداخت مستمر وغیرمستمر، اقلام کسورات مستمر و غیرمستمر، اقلام عوامل کارکرد، اقلام تعهدات کارفرما، اقلام ذخیره و... با امکان فرمول نویسی، شرط گذاری، تعریف ضرایب، سقف و معافیت‌ها. امکان تعیین مالیات پذیر، بیمه پذیر، معوقه پذیر، برگشت پذیر بودن اقلام و تعیین قلم حکمی بعنوان مبنای دستمزد. استفاده از الگوهای محاسباتی(Macro) آماده در فرمول نویسی و همچنین امکان تعریف متعدد از یک قلم حقوقی
 • تعریف اطلاعات پرسنل با الصاق تصویر و اطلاعات تکمیلی
 • تعریف و نگهداری سوابق آدرس محل سکونت پرسنل، سوابق تحصیلی، سوابق شغلی، سوابق مصاحبه و اطلاعات افراد تحت تکفل و غیرتکفل
 • تعریف حکم کارگزینی بصورت انفرادی و گروهی در تمامی مقاطع زمانی با امکان لحاظ نمودن نوع حکم(استخدام، انتقال، ترفیع، اخراج، استعلاجی،...)، نوع استخدام، قراردادهای ساعتی و روزانه، محل خدمت، واحد سازمانی، شغل، مرکز هزینه، پروژه، طبقه بندی مشاغل( گروه، پایه) و محل پرداخت حقوق و اقلام پرداختی حکمی. و همچنین امکان تعدیل مبالغ حکمی گذشته و محاسبات دوباره
 • امکان تعریف اقلام حقوقی در حکم، بصورت ساعتی، روزانه، ماهیانه براساس نوع قرارداد
 • تعریف انواع بیمه بصورت انفرادی و گروهی و مشخص کردن تعداد بیمه برای بیمه های تکمیلی، امکان تعیین بیمه بعنوان بیمه مبنا و اصلی و امکان راکد کردن بیمه برای یک یا چندماه
 • تعریف انواع وام با اقساط ثابت و متغیر با قابلیت کسر خودکار اقساط و تسویه خودکار. امکان ویرایش اقساط و مانده وام بعد از محاسبات وام. امکان تعریف چندین وام برای یک پرسنل در یک ماه و همچنین امکان تعریف وام یکسان در ماه‌های مختلف برای یک پرسنل. امکان راکد کردن وام برای یک یا چند ماه.
 • دریافت ساعات کارکرد از سیستم حضور و غیاب شرکت پالیزافزار و سایر شرکت‌ها. تعریف ساعات کارکرد بصورت دستی. امکان تعدیل کارکرد ماه‌های قبل و محاسبات دوباره
 • تعریف انفرادی و گروهی ساعات کارکرد موظف پرسنل بسته به نوع قرارداد کارکرد و امکان تعدیل ساعات کارکرد
 • تعریف مزایا و کسورات نامستمر بصورت انفرادی یا گروهی با مبالغ ثابت یا متغیر با فرمول نویسی و همچنین امکان تعدیل مزایا و کسورات ماه‌های گذشته در صورت نیاز
 • تعریف انفرادی و گروهی مستمرهای غیرحکمی مثل پس انداز و صندوق‌ها که درآن امکان درج مبلغ ذخیره شده، پرداخت شده وتعیین جمع سهم کارمند و کارفرما نیز می باشد.
 • محاسبات حقوق بصورت گروهی و انفرادی با لحاظ فیلترینگ. امکان محاسبات بین ماه و تسویه حساب برای پرسنل اخراجی یا ترک کار با لحاظ فیلترینگ. امکان محاسبات دوباره حقوق ماه‌های گذشته
 • تجمیع ساعات و روزهای کارکرد و کسرکار برای هر پرسنل در طول سال، برای محاسبات عیدی و سنوات بصورت خودکار. تجمیع کل کارکرد در طول سالهای خدمت بصورت خودکار. امکان تعریف دستی جمع ساعات و روزهای کارکرد و کسرکار سال جاری در سیستم در صورت راه انداری سیستم بین سال و افزوده شدن کارکرد از ماه جاری بصورت خودکار
 • امکان محاسبات حقوق معوق در ماه جاری و پرداخت و برگشت مبلغ از حقوق با توجه به امکان نگهداری تمامی سوابق
 • امکان صدور فایل خروجی برای سازمانهای مرتبط همچون بیمه، مالیات و بانک
 • امکان صدور اسناد حسابداری پیشرفته در نرم افزار حقوق و دستمزد
 • امکان ساخت گزارش توسط خود کاربر انتخاب فیلدهای مورد نیاز به ترتیب نمایش دلخوه و تعیین سایز ستون و سایز فونت. فیلترینگ با شرط گذاری ساده و ترکیبی. امکان تعریف گروه بندی، جمع، مرتب سازی بر ستون دلخواه. انتخاب نوع نمایش گزارش در صفحات افقی یا عمودی
 • گزارشات متنوع از اطلاعات پرسنلی، حکم کارگزینی، کارکرد پرسنل، وام
 • استفاده از گزارشات از پیش ساخته شده با اعمال فیلترینگ به تفکیک تاریخ اجرا، ردیف استخدامی، واحد سازمانی، مرکز هزینه، محل خدمت و محل پرداخت،.....
 • گزارشات موجود عبارتند از مزایا و کسورات، کاردکس وام، فیش حقوق به تفکیک از مبالغ معوق یا همراه مبالغ معوق، لیست بیمه تامین اجتماعی بصورت مبالغ کامل یا خلاصه، گزارش کامل مالیات یا خلاصه گزارش، لیست پرداخت حقوق جهت ارائه به بانک، کاردکس حقوق که لیست تجمیعی حقوق شرکت یا کارگاه شامل تمامی پرسنل و تمامی اقلام حقوقی در یک گزارش، لیست حقوق شرکت یا کارگاه به تفکیک اقلام حقوقی
 • نرم افزار حقوق و دستمزد پالیزافزار بر پایه دانت نت مایکروسافت و زبان قدرتمند #C و پایگاه داده SQL Server طراحی و برنامه نویسی شده است و همچنین پلتفرم اجرا، ویندوز و امنیت با لایسنس می باشد
 • نصب سریع و آسان نرم افزار حقوق و دستمزد
 • عملکرد بهینه در شرکتها و سازمانهایی با ابعاد بسیار بزرگ
 • سرعت و دقت بسیار بالای عملیات بر چندین هزار رکورد
 • نگهداری تمامی سوابق اطلاعاتی
 • دسترسی همزمان به تمامی فرمها و صفحات نرم افزار
 • قابلیت جستجو براساس فیلدهای مختلف
 • پشتیبان گیری و بازیابی دیتابیس
 • پارامتریک بودن و انعطاف پذیری نرم افزار
 • امکان تعریف سطوح دسترسی کاربران جهت مسائل امنیتی
 • ساخت گزارش با گزارش ساز ساده توسط کاربر
 • امکان کپی از رکوردهای قبلی برای جلوگیری از ورود اطلاعات دوباره
 • وجود کلیدهای میانبر زمان استفاده از کیبورد برای سرعت بخشیدن به عملکرد کاربر
 • یکنواختی و یکسان بودن طراحی صفحات و کاربری ساده و سهولت در یادگیری و استفاده از نرم افزار
 • اجتماع تمامی نرم افزارها در یک چارچوب (فریم ورک) وسهولت دسترسی به تمامی نرم افزارها
 • *** دارای فایل راهنمای جامع و آموزش تصویری و ویدیویی در همین صفحه قسمت لینک ها