کلید بدون تماس EB-030

  • کلید بدون تماس جهت کنترل درب ورود و خروج
  • رعایت موارد بهداشتی به علت بدون تماس بودن دست
  • ارتباط ازطریق پروتکل وایگند
  • کلید بدون تماس مجهز به آلارم هنگام تشخیص دست
  • دارای نور پس زمینه آبی و سبز
  • کلید خروج با قابلیت تشخیص تا فاصله 3 سانتی متری
ابعاد(میلیمتر) 11.5*125*35
وزن(گرم) 55
دمای کاری(سیلیسیوس) 50 ~ 0
حداکثر رطوبت نسبی(درصد) 80
Wiegand دارد