دستگاه رایتر کارت UHF

  • دستگاه رایتر کارت UHF
ابعاد(میلیمتر) 107*70