راهبند کنترل تردد بادبزنی گیت کنترل تردد بادبزنی Y305