نرم افزار حضور و غیاب و اتوماسیون اداری

نرم افزار حضور و غیاب و اتوماسیون اداری

جهت بالابردن بهره وری هر سیستم نیاز به آماری دقیق و بدون خطا همیشه مورد نیاز بوده است. نرم افزار ها می توانند سرعت و دقت در انجام امور، تحلیل نکات و شرایط را بهبود ببخشند، از این جهت یکی از مناسب ترین راه های جمع آوری و تحلیل آمار استفاده از نرم افزار پالیزافزار می باشد. شرکت پالیزافزار علاوه بر تولید دستگاه های حضور و غیاب با ارائه نرم افزار حضور و غیاب تحت وب ، نرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوز و اتوماسیون اداری از جمله نرم افزار حقوق و دستمزد، نرم افزار ژتون یا رستوران، نرم افزار اعتباری مکانهای ورزشی، نرم افزار پارکینگ و سامانه هوشمند نرم افزار اس ام اس (SMS) مدارس همواره سعی در رفع نیاز مشتریان خود نموده است.

نرم افزار حضور و غیاب تحت وب

نرم افزار حضور و غیاب تحت وب پالیزافزار شامل امکانات بسیار جامعی از جمله تعریف سازمان، گروه کاری، تعیین سطح دسترسی و منطقه تردد، تعریف تقویم و گروه کاری، تعریف کارکنان و بررسی امنیت ورود کارکنان و دریافت و انتقال اطلاعات کارکنان می باشد. قوانینی که در نرم افزار حضور و غیاب وب تعریف می شوند، در چندین سطوح قابل بررسی و مدیریت می باشند که این سطوح شامل اعمال قوانین کار معرفی شده از سوی وزارت کار در کل نرم افزار، امکان تعریف قوانین کار اختصاصی برای گروه های مشخص، تعیین پارامترهای متنوع قانون کار نظیر حداقل و حداکثر ضریب اضافه کار، کسر کار، انواع مرخصی، ماموریت و... جهت اعمال قوانین کارکرد پرسنل می باشد.

امکانات ویژه و متمایز نرم افزار حضور و غیاب وب پالیزافزار دربردارنده مدیریت الگوی کاری، مدیریت دستگاه، مدیریت عملیات خودکار، مدیریت درخواست های کارکنان، مدیریت ترددها، ابزار و گزارشات پیشرفته پرسنل می باشد.

  • الگوی کاری در نرم افزار حضور و غیاب در چندین سطح بصورت الگوری کاری موقت و دائم فردی – الگوی کاری موقت و دائم گروه کاری دائم – الگوی کاری موقت و دائم گروه کاری موقت قابل مدیریت می باشد.
  • مدیریت دستگاه در نرم افزار حضور و غیاب تحت وب شامل ارسال تنظیمات به دستگاه به صورت آنلاین و امکان ارسال، دریافت و حذف اطلاعات کارکنان یک یا چند دستگاه می باشد.
  • عملیات خودکاری که در نرم افزار حضور و غیاب وب برای پرسنل قابل تنظیم می باشند، شامل Backup گرفتن به صورت اتوماتیک، پردازش ترددهای انجام شده به صورت دستی و ثبت درخواست خودکار مانند مرخصی ساعتی، ثبت تردد، اضافه کاری و غیره می باشد.
  • مدیریت ترددها در نرم افزار حضور و غیاب پالیزافزار شامل نمایش لیست ترددها به صورت گرافیکی یا در قالب جدول، مانیتورینگ آنلاین ترددهای انجام شده و امکان ارسال و دریافت از/به سرویس های دیگر می باشد.
  • گزارشات در نرم افزار حضور و غیاب شامل طیف گسترده ای از ویژگی های موردنظر مدیران نظیر گزارش تغییر تردد، گروه کاری، برنامه کاری، گزارش کارکرد دوره ای ، ماموریت و مرخصی به صورت انفرادی و گروهی به همراه ابزار راه اندازی نرم افزار و حضور غیاب با استفاده از ویزارد انجام می گردد.

نرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوز

نرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوز پالیزافزار شامل امکانات بسیار جامعی از جمله تعریف محل های خدمت، انواع استخدام، انواع تعطیلات با تعیین رنگ موردنظر به جهت مشاهده بهتر گزارش، انواع شیفت های کاری و غیرکاری، نوبت کاری، ساعت استراحت، ساعت ناهاری، شب کاری شناور، پارامترهای تعطیلی بین دو غیبت، تعطیلی بین مرخصی ها، محاسبه و یا عدم محاسبه حضور زمان ناهاری، حداقل و حداکثر مقدار تعطیل کاری، اضافه کار تعطیل، تعیین روز غیرکاری به عنوان تعطیل کاری، نوع محاسبه تعطیل کاری و... می باشد.

امکانات برجسته و ویژگی های متمایزی که در نرم افزار حضور و غیاب ویندوز به کار برده شده اند، عبارتند از:

  • تشکیل فایل خروجی حقوق و دستمزد برای هر نوع سیستم
  • اجرا برنامه تحت شبکه و مدیریت پایگاه داده با MS-SQL
  • تعیین طول شماره کارت، شماره پرسنلی و تعیین تاریخ شروع و خاتمه کارت
  • تعیین سقف مرخصی در ماه و سال، قابل انتقال، بازخرید، انتقال به سال بعد
  • قابلیت چند زبانه بودن (فارسی و انگلیسی) بر اساس ویندوز اجرا شده بصورت خودکار

نرم افزار پارکینگ

نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار رستوران و تغذیه

نرم افزار هوشمند مدارس

نرم افزار صدور و چاپ چک تحت ویندوز