استارتر اثر انگشت خودرو CR168

  • استارتر اثر انگشت خودرو با امکان تعریف و حذف اثر انگشت به ساده ترين روش توسط صفحه كليد
  • جلوگيري از روشن شدن خودرو توسط افراد ناشناس حتي با وجود كليد روي خودرو
  • استارت خودرو فقط با انگشتهاي تعريف شده
  • استارت و كنترل پمپ سوخت خودرو بعد از شناسايي اثر انگشت
  • امكان ثبت و حذف اثر انگشتها فقط توسط مالك خودرو
  • امكان فعال و غيرفعال كردن سيستم اثر انگشت استارت خودرو توسط صفحه كليد فقط بوسيله مالك خودرو (جهت واگذاري موقت خودرو به افراد ديگر يا تعميرگاه(
  • استارتر اثر انگشت خودرو با اندازه ای كوچك و راحت جهت نصب سريع در داخل خودرو
  • استارتر اثر انگشت خودرو با امکان فعال شدن آژير دستگاه در صورت دسترسي غير مجازاستارتر اثر انگشت خودرو
  • استارتر اثر انگشت خودرو با قابلیت جلوگيري از استفاده ماشين توسط افراد غیر مجاز (فرزندان فاقد گواهينامه)
  • استارتر اثر انگشت خودرو قابل استفاده برای هرنوع اتومبیل
اثرانگشت کیفیت 300 Dpi با تعداد 20 اثر انگشت
صقحه کلید 3 کلید
منبع تغذیه ولتاژ بین 7 الی 32 ولت
دمای کاری دمای 10- تا 50 درجه سیلیسیوس و رطوبت تا 80 درصد
ابعاد 100*100*20 میلیمتر
وزن 120 گرم
قیمت: 4,500,000 ریال
تعداد: