همایش نمایندگان پالیزافزار

همایش نمایندگان پالیزافزار

همایش تجلیل و قدردانی از نمایندگان و ارائه نقشه راه در رسیدن به اهداف شرکت پالیزافزار در 14 شهریورماه 1397 در هتل پردیسان مشهد برگزار گردید.

این مراسم با حضور بیش از 60 نماینده از سراسر ایران و دو نفر از نمایندگان شرکت Virdi کره جنوبی برگزار گردید.

هدف از برگزاری این مراسم تجلیل از نمایندگان برتر و معرفی محصولات جدید و همچنین راهکارهای جدید ارائه شده شرکت در رسیدن به اهداف تعیین شده بود که با شکوه هر چه تمام تر در هتل پنج ستاره پردیسان مشهد برگزار گردید.

همچنین همایش بررسی راهبردی چالش های فعلی و آتی مدیریت منابع انسانی در تاریخ 15 شهریور 1397 در سالن اصلی همایشهای هتل پردیسان مشهد با سخنرانی پروفسور میرسپاسی برگزار گردید.

در این همایش که با حضور بیش از 300 نفر از مدیران منابع انسانی شرکتها و سازمانها برگزارشد از کتاب "کاربست تفکر استراتژیک در رهبری منابع انسانی" نوشته دکتر خدمتگزار رونمایی و همایش ما با سخنرانی ایشان مزین گردید.