اسامی برندگان دومین قرعه کشی نیمه اول دی ماه گوشی موبایل و تبلت پالیزافزار

اسامی برندگان دومین قرعه کشی نیمه اول دی ماه گوشی موبایل و تبلت پالیزافزار
آقای کامران شیرانی

برنده یک دستگاه تبلت 7 اینچ

آقای علی خلقت دوست

برنده یک دستگاه تبلت 7 اینچ