اسامی برندگان قرعه کشی نیمه اول دی ماه گوشی موبایل و تبلت پالیزافزار

اسامی برندگان قرعه کشی نیمه اول دی ماه گوشی موبایل و تبلت پالیزافزار
پالیزافزار سپاهان :

جناب آقای علی گلابدار

برنده یک دستگاه تبلت 7 اینچ

گروه پخش انسی :

جناب آقای عباس آماده باش

برنده موبایل 4 هسته ای 5 اینچ N9700

شرکت یمین :

جناب آقای هادی سیفی

برنده یک دستگاه تبلت 7 اینچ

قنادی شهد :

جناب آقای حمید زارعی

برنده موبایل 4 هسته ای 5 اینچ N9700