نحوه نصب و راه اندازی دستگاه کنترل تردد

کنترل تردد در مکان های امنیتی و حفاظتی نقش بسیار مهمی در رفت و آمد افراد ایفا می کند، استفاده از دستگاه های حضور و غیاب و کنترل تردد پالیزافزار می تواند بهترین انتخاب و راهکار برای مدیران سازمانها باشد تا بتوانند به سهولت مسیر تردد را حتی بدون حضور در محل به طور آنلاین نظارت کنند. در این آموزش به نحوه نصب و راه اندازی دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد Virdi AC2100 Plus با استفاده از قفل مگنتی، کلید خروجی و دستگاه کنترل تردد Virdi SR-100 می پردازیم. طرحی که می خواهیم در سازمان جهت کنترل درب پیاده سازی نماییم همانند شکل 1 می باشد. چنانچه بخواهیم تردد پرسنل را از دو هر دو طرف درب کنترل نماییم نیاز به دو عدد دستگاه کنترل تردد خواهیم داشت. به عنوان مثال می توان از دستگاه کنترل تردد Virdi AC2100 Plus و Virdi SR-100 FP (شکل 1-1) استفاده نمود. حال اگر بخواهیم رفت و آمد پرسنل را تنها از یک طرف درب الکترونیکی کنترل نماییم، نیازمند یک عدد دستگاه کنترل تردد و یک کلید خروجی می باشیم (شکل 2-1).

نحوه نصب و راه اندازی دستگاه کنترل تردد
شکل 1- نحوه نصب و راه اندازی دستگاه کنترل تردد

بررسی سیم های دستگاه کنترل تردد Virdi AC2100 Plus:

 • در پشت دستگاه کنترل تردد Virdi AC2100 Plus یک سری سیم رنگی تعبیه شده است. این رشته سیم ها به 6 گروه کلی تقسیم می شوند.
 • گروه اول : مربوط به کابل شبکه می باشد که شامل چهار سیم به نامهای #6[c] ، #2[0] ، #[w/0] و #3[w/6] می باشد. برای ارتباط آنلاین دستگاه با شبکه از این کابل استفاده می گردد.
 • گروه دوم : شامل دو سیم به نامهای GND/Ground و +12v می باشد که این دو سیم به یک سوکت وصل شده اند. جهت تامین برق مورد نیاز دستگاه این سوکت به سوکت آداپتور متصل می گردد.
 • گروه سوم : شامل چهار سیم به نامهای EXT(Exit) ، DM0 ، DM1 و GND می باشد. اگر تردد افراد از سمت دیگر درب مهم نباشد که چه کسی در را باز کرده است از کلید خروجی استفاده می نماییم بدین صورت که سیمهای EXT و GND را از دستگاه کنترل تردد به کلید خروجی وصل می نماییم.
 • گروه چهارم : شامل هفت سیم به نامهای GND ، W11 ، W10 ، W01 ، W00 ، R4B و R4A می باشد. فرض کنید می خواهیم درب الکترونیکی از دو طرف کنترل گردد و از هر دو سمت ترددها را کنترل نماییم در اینصورت نیازمند دو دستگاه کنترل تردد در دو طرف درب می باشیم دستگاه کنترل تردد اولیه و ثانویه هر دو با هم یک موجودیت را کنترل می کنند و با هم به یک دیتابیس واحد متصل می گردند لذا لازم است تا ارتباط این دو دستگاه را با یکدیگر برقرار نماییم بدین منظور از سیم های R4B و R4A که همان ارتباط RS485 می باشد جهت ارتباط دو دستگاه با یکدیگر استفاده می نماییم.
 • گروه پنجم : شامل دو سیم به نامهای GND و +12v هستند که بدون سوکت می باشند.
 • گروه ششم : شامل هفت سیم به نامهای L1C، L1NC(Normal Close)، L1NO(Normal Open) ، L2 و دو عدد GND می باشد.
نمای پشتی دستگاه کنترل تردد Virdi AC2100 Plus
نمای پشتی دستگاه کنترل تردد Virdi AC2100 Plus

راه اندازی دستگاه کنترل تردد Virdi SR-100 FP و دستگاه کنترل تردد Virdi AC2100 Plus:

 • دستگاه کنترل تردد Virdi SR-100 FP شامل چهار سیم به نام های GND , +5V , R4A , R4B می باشد. جهت برقراری اتصال بین دستگاه کنترل تردد Virdi AC2100 Plus و Virdi SR-100 FP به شکل زیر عمل می کنیم.
 • ** توجه داشته باشید که در اینجا دستگاه با ولتاژ 5 ولت تغذیه می شود و نه 12 ولت.
آموزش راه اندازی دستگاه کنترل تردد Virdi AC2100 Plus با دستگاه کنترل تردد Virdi SR-100 FP
آموزش راه اندازی دستگاه کنترل تردد Virdi AC2100 Plus و دستگاه کنترل تردد Virdi SR-100 FP

نصب و راه اندازی دستگاه کنترل تردد با کلید خروجی Exit Button

همانطور که در بالا ذکر شد اگر تنها کنترل دسترسی یک طرفه مورد نیازمان باشد، در طرف دیگر از کلید خروجی Exit Button استفاده میکنیم. کلید خروجی در اینجا کار رله دستگاه را انجام می دهد یعنی با زدن دکمه خروج ارتباط جریان 12 ولت برای مدت چند ثانیه قطع می شود و درب باز می شود.

نحوه نصب و راه اندازی دستگاه کنترل تردد Virdi AC2100 Plus با کلید خروجی
نحوه نصب و راه اندازی دستگاه کنترل تردد Virdi AC2100 Plus با کلید خروجی

معرفی و بررسی قفل مگنت (Magnetic Lock) :

قفل های مگنت پالیزافزار شامل دو رشته سیم خروجی به رنگ مشکی و قرمز می باشند سیم قرمز رنگ نیازمند ولتاژ 12+ ولت و سیم مشکی جهت اتصال 0 یا همان GND(Ground) به کار برده می شود.

قفل مگنت درب (Magnetic Lock)
قفل مگنت درب (Magnetic Lock)

نصب و راه اندازی دستگاه کنترل تردد اثر انگشتی

جهت نصب و راه اندازی دستگاه کنترل تردد اثر انگشتی و قفل مگنت بهتر است که برای هر کدام از آداپتور جداگانه استفاده نماییم تا در صورت خرابی آداپتور اختلالی در کارکرد سیستم کنترل قفل الکترونیکی درب پیش نیاید زیرا ممکن است آداپتور دستگاه کنترل تردد اثر انگشتی خراب شود، اما چون برای قفل مگنت از آداپتوری جداگانه استفاده کردیم درب الکترونیکی همچنان بدون وقفه به کار خود ادامه می دهد و باز کردن درب از طرف دیگر آن که شامل کلید الکترونیکی یا دستگاه کنترل تردد می باشد میسر خواهد بود.

چرا باید از آداپتورهای جداگانه استفاده نماییم؟

 • فرض کنید شما برای هر قفل مگنت و دستگاه کنترل تردد Virdi AC2100 Plus از یک آداپتور و سیم های مربوطه تعبیه شده در پشت دستگاه کنترل تردد اکسس کنترل استفاده نمایید، در این صورت احتمال این خطر وجود دارد که قفل الکترونیکی مگنت همیشه خروجی 12 ولتی به دستگاه کنترل تردد منتقل نماید و احتمال سوختن دستگاه می باشد به همین علت ما از آداپتور جداگانه ای استفاده می نماییم.
 • * توجه : از آنجایی که درب الکترونیکی همیشه ولتاژ 12 ولت روی آن است و با انگشت زدن رله مربوطه ارتباط را به مدت چند ثانیه کوتاه قطع می کند تا درب باز شود ، همواره به خاطر داشته باشید که با قطع شدن برق اصلی سازمان همواره درب باز خواهد ماند لذا توصیه می گردد جهت حفظ و کنترل امنیت از UPS استفاده نمایید تا در صورت قطعی احتمالی برق، قفل درب الکترونیکی با تغذیه از UPS به کار خود ادامه دهد.

نصب و راه اندازی دستگاه کنترل تردد :

جهت برقراری اتصال بین قفل مگنت و رله باید اتصالی مطمئن به شکل زیر فراهم آوریم. همانطور که در شکل مشاهده می نمایید سیم قرمز رنگ قفل مگنتی به قسمت 12+ ولت آداپتور متصل می شود و سیم GND به سیم قهوه ای L1NC دستگاه کنترل تردد AC2100 Plus و سیم خاکستری رنگ L1C دستگاه کنترل تردد به سیم GND آداپتور متصل می گردد.

آموزش نصب و راه اندازی دستگاه کنترل تردد
آموزش نصب و راه اندازی دستگاه کنترل تردد

پس از راه اندازی دستگاه کنترل تردد با قفل درب الکترونیک و کلید یا دستگاه کنترل تردد ثانویه اکنون می توانید دستگاه کنترل تردد اثر انگشتی Virdi AC2100 Plus را روشن نموده و ارتباط آن با شبکه و سرور را برقرار نمایید.

آخرین اخبار