تشخیص اثر انگشت تقلبی

اثر انگشت مصنوعی یا تقلبی از سیلیکون، لاستیک، کاغذ، ژل، یا فیلم ساخته شده است که برای فریب دادن خوانندگان بیومتریک شایع است.

انواع اثر انگشت های تقلبی رایج :

انواع-اثر-انگشت-تقلبی

ضعف تمامی دستگاههای اثر انگشت: عدم تشخیص اثر انگشت تقلبی از واقعی :

بیشتر حسگرهای بیومتریک را می توان با استفاده از انواع روش های شناخته شده، فریب داد. این سبب ناکارآمدی اکثر سیستم های بیومتریک می شود چون این سطح از امنیت از شرکت ها دربرابر ساعت زنی دروغین محافظت نمی کند و سبب هدر رفتن منابع مالی میگردد. همچنین میزان امنیت آن مناسب مراکز دولتی، ارتش و موسسات مالی نمی باشد.

اختراع ویردی و فناوری تشخیص اثر انگشت تقلبی :
  • شرکت ویردی با اختراع سنسور اثر انگشت نوری می تواند هر دو اثر انگشت زنده و جعلی را با ترکیبی از فناوری های زیر تشخیص دهد
  • تشخیص اثر انگشت زنده با دستگاه های پالیزافزار
  • سنسور خازنی: تشخیص و اندازه گیری ظرفیت خازنی الکترواستاتیک از انگشت قرار داده شده بر روی سطح سنسور نوری
  • الگوریتم: تجزیه و تحلیل اعوجاج تصویر
  • پرتوهای نور مادون قرمز: پرتوهای نور مادون قرمز به انگشت قرار داده شده بر روی اسکنر و اندازه گیری فرکانس از بازتاب برای شناسایی ترکیب شیمیایی

همچنین بخوانید: تکنولوژی RFID