تشخیص اثر انگشت تقلبی

انواع اثر انگشت های تقلبی رایج :

اثر انگشت مصنوعی یا تقلبی از سیلیکون، لاستیک، کاغذ، ژل، یا فیلم ساخته شده است که استفاده از آن جهت فریب دادن دستگاه های حضور و غیاب بیومتریک شایع است.

انواع اثر انگشت تقلبی

ضعف تمامی دستگاههای اثر انگشت: عدم تشخیص اثر انگشت تقلبی از واقعی

بیشتر حسگرهای دستگاه حضور و غیاب بیومتریک را می توان با استفاده از انواع روش های یاد شده، فریب داد. این امر سبب ناکارآمدی اکثر سیستم های بیومتریک می شود زیرا این سطح پایین از امنیت شرکت ها را در برابر ساعت زدن دروغین محافظت نمی کند و سبب هدر رفتن منابع مالی میگردد همچنین میزان امنیت آن مناسب مراکز دولتی، ارتش و موسسات مالی نمی باشد.

اختراع ویردی و فناوری تشخیص اثر انگشت تقلبی :
  • شرکت ویردی با اختراع سنسور اثر انگشت نوری می تواند هر دو اثر انگشت زنده و جعلی را با ترکیبی از فناوری های زیر تشخیص دهد
  • تشخیص اثر انگشت زنده با دستگاه های پالیزافزار
  • محاسبه الکتریسیته ساکن: الکترواستاتیکمقدار الکتریسسته ساکن انگشت قرار داده شده روی سطح سنسور را اندازه گیری می کند.
  • الگوریتم های پیشرفته: جهت شناسایی اثر انگشت تقلبی با استفاده از تجزیه و تحلیل تصویر
  • شناسایی حرارت بدن با مادون قرمز: پرتوهای نور مادون قرمز به انگشت قرار داده شده بر روی اسکنر تابیده و فرکانس بازتاب شده از آن را جهت شناسایی اندازه گیری می نماید.

بیشتر بدانید :