تنظیمات تاریخ و ساعت دستگاه حضور و غیاب

نحوه تنظیم ساعت و تاریخ دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثر انگشت Virdi VF-600:

جهت تنظیم تاریخ و ساعت دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثر انگشت Virdi VF-600 به طریق زیر عمل نمایید:

 1. براي ورود به منوی دستگاه دكمه Menu را بزنید.
 2. منوي زمان را انتخاب كنيد.
 3. در اين قسمت مي توان ساعت و تاريخ دستگاه را تنظيم كرد.
 4. در صورت برقراري ارتباط دستگاه از طريق شبكه ، مي توان از طريق نرم افزار
 5. Palizface تاريخ و ساعت را تنظيم نموده و براي دستگاه ارسال كرد .

نحوه تنظيم ساعت و تاريخ در دستگاه های حضور و غیاب اثر انگشتی AC6000:

جهت تنظیم تاریخ و ساعت دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی AC6000 به طریق زیر عمل نمایید:

اگر دستگاه از طريق شبكه به Server متصل باشد ، ساعت و تاريخش را از Server مي گيرد . به همين خاطر بايد حتما ساعت و تاريخ Server تنظيم گردد. ( منظور از Server كامپيوتري است كه نرم افزار Unis بصورتServer mode روي آن نصب شده باشد)

بعد از تنظيم ساعت و تاريخServer ، يا بايدServer را ريست كرد يا اينكه دستگاه را خاموش و روشن كرد تا ساعت و تاريخ دستگاه به روز شود.

روش تنظيم ساعت و تاريخ دستگاه از طريق سخت افزار :

 1. برای وارد شدن به منوهای دستگاه ابتدا منوی Paliz را بزنید.
 2. گزینه سیستم را انتخاب کنید.
 3. سپس کلید منوی " تاریخ و زمان " را انتخاب کنید.
 4. تاریخ ( بطور دقیق، سال، ماه، روز ) وساعت ( بطور دقیق ساعت، دقیقه، ثانیه ) را به درستی وارد نموده و ذخیره نمایید.

روش تنظیم زمان و تاریخ دستگاه حضور و غیاب ثبت چهره و اثرانگشت IFace102:

جهت تنظیم تاریخ و ساعت دستگاه به طریق زیر عمل نمایید:

 1. از طریق گزینه منو و با ورود رمز وارد شوید.
 2. زمان را انتخاب نمایید.
 3. تاریخ و یا ساعت را انتخاب نموده، تنظیم را انجام داده کلید ذخیره را بزنید.

نحوه تنظيم ساعت و تاريخ در دستگاه های حضور و غیاب اثر انگشتی AC5000:

جهت تنظیم تاریخ و ساعت دستگاه کنترل تردد اثر انگشتی AC5000 Plus به طریق زیر عمل نمایید:

اگر دستگاه از طريق شبكه به Server متصل باشد ، ساعت و تاريخش را از Server مي گيرد . به همين خاطر بايد حتما ساعت و تاريخ Server تنظيم گردد. ( منظور از Server كامپيوتري است كه نرم افزار Unis بصورتServer mode روي آن نصب شده باشد)

بعد از تنظيم ساعت و تاريخServer ، يا بايدServer را ريست كرد يا اينكه دستگاه را خاموش و روشن كرد تا ساعت و تاريخ دستگاه به روز شود.

روش تنظيم ساعت و تاريخ دستگاه از طريق سخت افزار :

 1. براي ورود به منوهاي دستگاه بايد کلید Ent را به مدت 3 ثانیه نگه دارید.
 2. گزینه system ( منوی سیستم ) را انتخاب کنید.
 3. گزینه Date time را انتخاب کنید.
 4. بطور مثال time:09:03:39 Set current time:14/03/15
 5. بوسیله کلید Ent و F4 می توان تنظیمات ساعت و تایخ را انجام داد.
 6. بعد از اعمال تنظیمات، کلید Ent را 3 ثانیه نگه دارید تا تنظیمات انجام شده ذخیره شود.

روش تنظیم زمان و تاریخ دستگاه حضور و غیاب ثبت چهره و اثرانگشت UFace102:

 1. از طریق گزینه منو و با ورود رمز وارد شوید.
 2. گزینه سیستم را انتخاب نمایید.
 3. زمان را انتخاب نمایید.
 4. با تنظیم تاریخ و تنظیم ساعت می توانید زمان صحیح را وارد نمایید.
 5. با زدن کلید OK ذخیره انجام می گیرد.

نحوه تنظيم ساعت در دستگاه های حضور و غیاب تایمکس - Timax:

جهت تنظیم تاریخ و ساعت دستگاه حضور و غیاب تایمکس Timax به طریق زیر عمل نمایید:

 1. دکمه Menu (کلید صفر) را روی دستگاه بزنید.
 2. رمز پیش فرض 111 در غیر اینصورت رمز مورد نظر خود را وارد کنید.
 3. دکمه Enter را بزنید.
 4. وارد منوهای دستگاه شده گزینه زمان را انتخاب کرده و سپس Enter بزنید.
 5. تنظیم ساعت را انتخاب کنید و سپس Enter را بزنید.
 6. ابتدا دکمه صفر را روی دستگاه زده تا گزینه مورد نظر فعال شود که امکان تغییر را داشته باشید.
 7. ساعت موردنظر را وارد کرده و سپس دوبار Enter را بزنید، حالا دیگر ساعت تنظیم است.
 8. سپس Esc را زده تا به صفحه اصلی دستگاه برسید حال ساعت تنظیم است.

نحوه تنظيم تاريخ در ساعت های حضور و غیاب Timax:

 1. دکمه Menu را روی دستگاه بزنید.
 2. رمز پیش فرض 111 در غیر اینصورت رمز مورد نظر خود را وارد کنید.
 3. دکمه Enter را بزنید.
 4. وارد منوهای دستگاه شده گزینه زمان را انتخاب کرده و سپس Enter بزنید.
 5. با دکمه های جهتی F1 و F2 تنظیم تاریخ را انتخاب کنید و سپس Enter را بزنید.
 6. دكمه صفر را زده تا امكان تغيير دادن گزينه ها را داشته باشيم بطور مثال: ابتدا روي گزينه سال رفته صفر را زده تا فعال شود تغييرات را انجام داده و سپس Enter را زده سپس دکمه های جهتی F1 و F2 را زده که روی گزینه ماه قرار بگیریم ابتدا صفر را زده و سپس دکمه های F1 و F2 (دکمه های بالا و پایین) تا به ماه مورد نظر برسید بعد از آنکه تنظیم شد Enter بزنید و سپس با دکمه های F1 و F2 روی گزینه روز قرار بگیرید ابتدا صفر را زده و روز موردنظر را وارد کرده و در آخر دوبار Enter را میزنیم.
 7. سپس Escرا زده تا به صفحه اصلی دستگاه برسید حالا تاریخ تنظیم است.

نحوه تنظيم ساعت و تاريخ در دستگاه های حضور و غیاب اثر انگشتی AC4000:

اگر دستگاه از طريق شبكه به Server متصل باشد ، ساعت و تاريخش را از Server مي گيرد . به همين خاطر بايد حتما ساعت و تاريخ Server تنظيم گردد. ( منظور از Server كامپيوتري است كه نرم افزار Unis بصورتServer mode روي آن نصب شده باشد)

بعد از تنظيم ساعت و تاريخServer ، يا بايدServer را ريست كرد يا اينكه دستگاه را خاموش و روشن كرد تا ساعت و تاريخ دستگاه به روز شود.

روش تنظيم ساعت و تاريخ دستگاه از طريق سخت افزار :

 1. براي ورود به منوهاي دستگاه بايد کلید ستاره را به مدت 3 ثانیه نگه دارید.
 2. گزينه Option را انتخاب كنيد .
 3. گزینه Time setting را انتخاب کنید.
 4. تاریخ ( بطور دقیق، سال، ماه، روز ) وساعت ( بطور دقیق ساعت، دقیقه، ثانیه ) را به درستی وارد نموده و ذخیره نمایید. بطور مثال: 20140315091235 هشت عدد اول "تاریخ" وشش عدد بعدی "ساعت " است.

نحوه تنظيم ساعت و تاريخ در دستگاه های کنترل تردد اثر انگشتی AC2100:

جهت تنظیم تاریخ و ساعت دستگاه کنترل تردد اثر انگشتی AC2100 به طریق زیر عمل نمایید:

اگر دستگاه از طريق شبكه به Server متصل باشد ، ساعت و تاريخش را از Server مي گيرد . به همين خاطر بايد حتما ساعت و تاريخ Server تنظيم گردد. ( منظور از Server كامپيوتري است كه نرم افزار Unis بصورتServer mode روي آن نصب شده باشد)

بعد از تنظيم ساعت و تاريخServer ، يا بايدServer را ريست كرد يا اينكه دستگاه را خاموش و روشن كرد تا ساعت و تاريخ دستگاه به روز شود .

روش تنظيم ساعت و تاريخ دستگاه از طريق سخت افزار :

 1. براي ورود به منوهاي دستگاه بايد دكمه F3 را به مدت 3 ثانیه نگه دارید.
 2. گزينه Option را انتخاب كنيد .
 3. دکمه F4 را دوبار زده تا وارد گزینه Time setting شوید.
 4. تاریخ ( بطور دقیق، سال، ماه، روز ) و ساعت ( بطور دقیق ساعت، دقیقه، ثانیه ) را به درستی وارد نموده و ذخیره نمایید.

نحوه تنظيم ساعت و تاريخ در دستگاه های کنترل تردد اثر انگشتی AC2500:

اگر دستگاه از طريق شبكه به Server متصل باشد ، ساعت و تاريخش را از Server مي گيرد . به همين خاطر بايد حتما ساعت و تاريخ Server تنظيم گردد. ( منظور از Server كامپيوتري است كه نرم افزار Unis بصورتServer mode روي آن نصب شده باشد)

بعد از تنظيم ساعت و تاريخServer ، يا بايدServer را ريست كرد يا اينكه دستگاه را خاموش و روشن كرد تا ساعت و تاريخ دستگاه به روز شود.

روش تنظيم ساعت و تاريخ دستگاه از طريق سخت افزار :

 1. براي ورود به منوهاي دستگاه بايد دكمه F3 را به مدت 3 ثانیه نگه دارید.
 2. گزينه Option را انتخاب كنيد .
 3. دکمه F4 را دوبار زده تا وارد گزینه Time setting شوید.
 4. تاریخ ( بطور دقیق، سال، ماه، روز ) وساعت ( بطور دقیق ساعت، دقیقه، ثانیه ) را به درستی وارد نموده و ذخیره نمایید. بطور مثال: 20140315091235 هشت عدد اول "تاریخ" وشش عدد بعدی "ساعت " است.

نحوه تنظيم ساعت و تاريخ در دستگاه کنترل تردد کارتی AC1000:

اگر دستگاه از طریق شبکه به server متصل باشد، ساعت وتاریخش را از server می گیرد . به همین خاطر باید حتما ساعت و تاریخ server تنظیم گردد. (منظور از server کامپیوتری است که نرم افزار Unis بصورت Server mode روی آن نصب شده باشد)

بعد از تنظيم ساعت و تاريخ Server ، یا باید Server را ریست كرد يا اينكه دستگاه را خاموش و روشن كرد تا ساعت و تاريخ دستگاه به روز شود .

روش تنظيم ساعت و تاريخ دستگاه از طريق سخت افزار :

 1. ابتدا دکمه Ent را بمدت 3 ثانیه نگه داشته تا وارد منوهای دستگاه شوید.
 2. گزینه option را انتخاب کنید.
 3. گزینه Time setting را انتخاب کنید.
 4. تاریخ ( بطور دقیق، سال، ماه، روز ) وساعت ( بطور دقیق ساعت، دقیقه، ثانیه ) را به درستی وارد نموده و ذخیره نمایید.

نحوه تنظیم ساعت و تاریخ در دستگاه حضور و غیاب کارتی PX:

جهت تنظیم تاریخ و ساعت دستگاه حضور و غیاب کارتی PTR72 به طریق زیر عمل نمایید:

 1. ابتدا دکمه prog را روی دستگاه بزنید.
 2. سپس رمز پیش فرض 821 در غیر اینصورت رمز مورد نظر خود را وارد کنید.
 3. دکمه Enter را زده که این دکمه سمت راست دکمه prog است.
 4. سپس وارد منوهای دستگاه شده دکمه صفر را دو بار زده تا به گزینه تنظیم ساعت و تاریخ برسید. دکمه Enter را بزنید.
 5. جهت تنظیم ساعت و تاریخ از اعداد صفحه کلید استفاده کنید.
  • برای تنظیم تاریخ یا ساعت و حرکت کردن بر روی سال، ماه و روز یا ساعت، دقیقه با دکمه های جهتی چپ و راست (دکمه های قهوه ای ) استفاده کنید.
  • یا عین همان اعداد موردنظر را بزنید تا به گزینه موردنظر خود برسید.
  • جهت تنظیم روز با توجه به جایگاه روز در هفته از کلید اعداد استفاده کنید.
  • مثال: شنبه عدد 1
  • یکشنبه عدد 2
 6. سپس دکمه Enter (دکمه سمت راست prog) را بزنید.
 7. در آخر دکمه Esc (دکمه سمت چپ prog) را زده و از منوها خارج شده و صفحه اصلی دستگاه را مشاهده نموده حالا دیگر ساعت و تاریخ دستگاه تنظیم شده است.

نحوه تنظیم تاریخ و ساعت در دستگاه های حضور و غیاب کارتی PX: (با شکل)

 1. Prog
  • نحوه تنظیم تاریخ و ساعت در دستگاه های حضور و غیاب px
   نحوه تنظیم تاریخ و ساعت در دستگاه های حضور و غیاب px
 2. سپس رمز پیش فرض 821 در غیر اینصورت رمز مورد نظر خود را وارد کنید.
 3. Enter
 4. دوبار دکمه صفر
 5. Enter
 6. گزینه تنظیم ساعت و تاریخ Enter
 7. جهت تنظیم ساعت و تاریخ از اعداد صفحه کلید استفاده کنید
  • برای تنظیم تاریخ یا ساعت و حرکت کردن بر روی سال، ماه و روز یا ساعت، دقیقه با دکمه های جهتی بالا و پایین (دکمه های قهوه ای) استفاده کنید.
  • یا عین همان اعداد یا متن مورد نظر را بزنید تا به گزینه موردنظر خود برسید.
  • جهت تنظیم روز با توجه به جایگاه روز در هفته از کلید اعداد استفاده کنید.
  • مثال: شنبه عدد 1
  • یکشنبه عدد 2
 8. Enter
 9. دوبار دکمه Esc وارد صفحه اصلی شده حالا دیگر ساعت و تاریخ تنظیم است.

آموزش های مرتبط