دستگاه جدید کنترل تردد Virdi AC2000

شرکت پالیزافزار با مدنظر قرار دادن کیفیت محصولات و همچنین سهولت تردد در سازمان ها، اقدام به وارد نمودن دستگاه جدید کنترل تردد Virdi AC2000 نموده است.

دستگاه کنترل تردد دارای ارتباط بلوتوث با موبایل جهت اجازه ورود پرسنل میهمان به مجموعه از طریق نصب اپلیکیشن V-Card در موبایل مدیر مجموعه و ارسال کد برای میهمان و تایید از طریق ارتباط بلوتوث با دستگاه که در نهایت منجر به باز شدن درب می گردد.
مشخصات بیشتر و امکان خرید آنلاین در : دستگاه کنترل تردد Virdi AC2200

دستگاه کنترل تردد Virdi AC2000 پالیزافزار